Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens regelt. 

Wij willen geen onduidelijkheden laten bestaan als het om jouw privacy gaat, en zullen daarom altijd transparent zijn over hoe wij met jouw data omgaan. Om te voldoen aan de eisen van de AVG hebben wij een aantal voorbereidingen getroffen:

  • Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met al onze klanten en partners. Mocht je deze nog niet hebben geaccepteerd,kun je dit doen via je dashboard onder het kopje Privacy & Security

  • We hebben Two-factor Authentication toegepast in de community, zowel voor de gebruikers als voor de admins.

  • Wij hebben ons Privacy Statement aangepast.

  • Wij gebruiken versleutelde en goed beveiligde wachtwoorden

  • Wij werken samen met de volgende partners die al voldoen aan de Europese eisen: - Stripe - Salesforce - Google Cloud Platform - Intercom - Zapier

Mocht je toch nog vragen hebben omtrent deze nieuwe wet en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact op via onze website of mail naar support@bigdash.co 

Wij wensen je een fijn weekend!

Het team van Big Dash

Did this answer your question?